Historia i początki muzyki jazzowej


Muzyka jazzowa ma swoje korzenie w bluesie i duchowości afroamerykańskich niewolników. Jazz to muzyka, która powstała w Nowym Orleanie w Luizjanie i charakteryzuje się improwizacją, synkopą, polirytmami i swingiem. Charakterystyczne cechy jazzu to improwizacja, synkopowanie (akcentowanie pewnych uderzeń), polirytmy (wiele rytmów występujących jednocześnie) i swing (rytm będący podpodziałem lub wielokrotnym podpodziałem czasu).

Ernest Bloch był urodzonym w Szwajcarii amerykańskim kompozytorem i pianistą, który był jednym z pierwszych kompozytorów, którzy w swoim „Sacred Service” (1925) włączyli elementy jazzu do muzyki klasycznej. Muzyka jazzowa to gatunek muzyki, który powstał pod koniec XIX wieku w społecznościach afroamerykańskich w południowych Stanach Zjednoczonych. Pierwotnie nosił nazwę „jass” i wywodził się z różnych afrykańskich i europejskich tradycji muzycznych.

Muzyka jazzowa https://winylownia.pl/pl/menu/muzyka/plyty-winylowe/jazz-190.html to forma sztuki, która łączy elementy zachodniej muzyki klasycznej, bluesa, muzyki gospel i innych gatunków. Jazz był ważną częścią amerykańskiej kultury od samego początku, wpływając na inne rodzaje muzyki popularnej, a także na postawy kulturowe wobec relacji rasowych.

Wpływowi muzycy w branży jazzowej

Jazz to gatunek muzyki często postrzegany jako buntowniczy i wolny. Muzycy jazzowi są zazwyczaj postrzegani jako buntownicy, co można przypisać temu, że jazz nie jest dobrze znany w kulturze głównego nurtu. Muzycy jazzowi są nie tylko zbuntowani, ale także wpływowi w branży. Pierwszym muzykiem będzie John Coltrane, amerykański saksofonista jazzowy i kompozytor, który miał znaczący wpływ na muzykę XX wieku.

Odegrał ważną rolę w kształtowaniu jazzu w taki sposób, w jaki jest dzisiaj, włączając do swoich kompozycji inne style, takie jak muzyka wschodnia. Drugim muzykiem będzie Miles Davis, amerykański trębacz jazzowy, pianista i kompozytor. Odegrał główną rolę w kształtowaniu jazz takim, jakim jest dzisiaj, grając jazz z bardziej rockowym i funkowym brzmieniem.